Odlok o spremembah Odloka o prometnem režimu občine Bohinj

Predpisi, na katere predpis vpliva