Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera

Predpisi, na katere predpis vpliva