Številka 4/2005

5. 8. 2005 1375
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o športno rekreativni vodniški službi v Občini Bohinj (Številka 4/2005)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.07.2005
Začetek veljavnosti: 06.08.2005
Tip objave: Odlok
Vsebina: Šport
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometnem in obalnem režimu na območju Bohinjskega jezera (Številka 4/2005)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.07.2005
Začetek veljavnosti: 06.08.2005
Konec veljavnosti: 16.06.2007
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Odredba o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bohinj (Številka 4/2005)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.07.2005
Začetek veljavnosti: 06.08.2005
Tip objave: Drugo
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki