Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2018 do 2022)
 • Predsednica: Mojca Mlakar
 • Namestnica predsednice: Marija Žvab
 • Član: Marko Oblak
 • Namestnica člana: Alenka Jensterle
 • Član: Aleš Ogrin
 • Namestnik člana: Janez Smukavec
 • Članica: Vesna Ravnik Koprivc
 • Namestnik članice: Adrijan Džudžar
Člani (mandat 2014 do 2018)
 • Predsednica: Mojca Mlakar
 • Namestnica predsednice: Marija Žvab
 • Članica: Alenka Jensterle
 • Namestnik članice: Darko Loncnar, odstop dne 11.10.2018
 • Član: Adrijan Džudžar
 • Namestnik člana: Marko Oblak
 • Član: Aleš Ogrin
 • Namestnik člana: Janez Smukavec