Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2018 do 2022)
 • Predsednica:, Mojca Mlakar
 • Namestnica predsednice:, Marija Žvab
 • Član:, Marko Oblak
 • Namestnica člana:, Alenka Jensterle
 • Član:, Aleš Ogrin
 • Namestnik člana:, Janez Smukavec
 • Članica:, Vesna Ravnik Koprivc
 • Namestnik članice:, Adrijan Džudžar
Člani (mandat 2014 do 2018)
 • Predsednica:, Mojca Mlakar
 • Namestnica predsednice:, Marija Žvab
 • Članica:, Alenka Jensterle
 • Namestnik članice:, Darko Loncnar, odstop dne 11.10.2018
 • Član:, Adrijan Džudžar
 • Namestnik člana:, Marko Oblak
 • Član:, Aleš Ogrin
 • Namestnik člana:, Janez Smukavec