Številka 5/2016

3. 6. 2016 1633
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Bohinj (Številka 5/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 12.05.2016
Začetek veljavnosti: 18.06.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi zavoda (Številka 5/2016)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 12.05.2016
Začetek veljavnosti: 18.06.2016
Konec veljavnosti: 20.05.2017
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem glasilu Občine Bohinj (Številka 5/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 12.05.2016
Začetek veljavnosti: 18.06.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka plovbnem režimu v Občini Bohinj (Številka 5/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 12.05.2016
Začetek veljavnosti: 18.06.2016
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro (Številka 5/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 12.05.2016
Začetek veljavnosti: 04.06.2016