Številka 5/2016

3. 6. 2016 1862
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Bohinj (Številka 5/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 12.05.2016
Začetek veljavnosti: 18.06.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Odlok o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi zavoda (Številka 5/2016)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 12.05.2016
Začetek veljavnosti: 18.06.2016
Konec veljavnosti: 20.05.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Kulturni, turistični in športni zavodi
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem glasilu Občine Bohinj (Številka 5/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 12.05.2016
Začetek veljavnosti: 18.06.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinsko glasilo
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka plovbnem režimu v Občini Bohinj (Številka 5/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 12.05.2016
Začetek veljavnosti: 18.06.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro (Številka 5/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 12.05.2016
Začetek veljavnosti: 04.06.2016
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro