Številka 4/2006

5. 5. 2006 1421
Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna za leto 2005 (Številka 4/2006)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.04.2006
Začetek veljavnosti: 06.05.2006
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Bohinj (Številka 4/2006)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.04.2006
Začetek veljavnosti: 20.05.2006
Konec veljavnosti: 09.07.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gostinstvo in turizem
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prometnem in obalnem režimu na območju Bohinjskega jezera (Številka 4/2006)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.04.2006
Začetek veljavnosti: 06.05.2006
Konec veljavnosti: 16.06.2007
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2006 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Bohinj (Številka 4/2006)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.04.2006
Začetek veljavnosti: 06.05.2006
Konec veljavnosti: 04.04.2009
Tip objave: Sklep
Vsebina: Prispevki
Sklep o razgrnitvi in obravnavi Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta ŠRC Danica v Bohinjski Bistrici (UVG 15-198/75, UVOB 8/99) (Številka 4/2006)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 25.04.2006
Začetek veljavnosti: 05.05.2006
Konec veljavnosti: 26.04.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javne razgrnitve, Zazidalni načrt (ZN)
Sklep o razgrnitvi in obravnavi Sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih in ureditvenih pogojih za območje Bohinj (Številka 4/2006)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 25.04.2006
Začetek veljavnosti: 05.05.2006
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javne razgrnitve, Prostorski ureditveni pogoji (PUP)