Sklep o višini nadomestil na uporabo javnih parkirnih prostorov (cena parkiranja) in nadomestilo za uporabo gozdne ceste Vorenčkojca – Voje, Vogar, Blato ter ceni, režimu in uporabi letnih in ostalih dovolilnic, oziroma nalepk za leto 2006 – 2007

Predpisi, na katere predpis vpliva