Odlok o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera (neuradno prečiščeno besedilo)

Predpisi, na katere predpis vpliva