Številka 5/2007

1. 6. 2007 1415
Odlok o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera (Številka 5/2007)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.05.2007
Začetek veljavnosti: 16.06.2007
Konec veljavnosti: 22.02.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Sklep o višini nadomestil na uporabo javnih parkirnih prostorov (cena parkiranja) in nadomestilo za uporabo gozdne ceste Vorenčkojca - Voje, Vogar, planina Blato, ter ceni, režimu in uporabi letnih in ostalih dovolilnic, oziroma nalepk za leto 2007 (Številka 5/2007)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.05.2007
Začetek veljavnosti: 17.06.2007
Konec veljavnosti: 24.05.2008
Tip objave: Sklep
Vsebina: Promet in zveze
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro (Številka 5/2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.05.2007
Začetek veljavnosti: 02.06.2007
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Odločba o odvzemu statusa javnega dobra (Številka 5/2007)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 25.05.2007
Tip objave: Namera, odločba
Vsebina: Javno dobro