Številka 4/1999

28. 5. 1999 1496
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Bohinj (Številka 4/1999)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.05.1999
Začetek veljavnosti: 29.05.1999
Konec veljavnosti: 25.10.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinska uprava
Odlok o prometnem in obalnem režimu na območju Bohinjskega jezera (uradno prečiščeno besedilo) (Številka 4/1999)
Status: Uradno prečiščeno besedilo
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.05.1999
Začetek veljavnosti: 29.05.1999
Konec veljavnosti: 16.06.2007
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze