Številka 3/2010

2. 4. 2010 1200
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera (Številka 3/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.03.2010
Začetek veljavnosti: 03.04.2010
Konec veljavnosti: 22.02.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2009 (Številka 3/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.03.2010
Začetek veljavnosti: 02.04.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine