Zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2009

Predpisi, na katere predpis vpliva