Številka 4/2009

23. 6. 2009 1118
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2009 (Številka 4/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 11.06.2009
Začetek veljavnosti: 24.06.2009
Konec veljavnosti: 31.12.2009
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o organizaciji in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Bohinj (Številka 4/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 11.06.2009
Začetek veljavnosti: 24.06.2009
Tip objave: Odlok
Vsebina: Zdravstveno in socialno varstvo
Pravilnik o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bohinj (Številka 4/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 11.06.2009
Začetek veljavnosti: 24.06.2009
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Kultura in umetnost
Sklep o določitvi cen za storitve javne službe plakatiranja v Občini Bohinj (Številka 4/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 11.06.2009
Začetek veljavnosti: 24.06.2009
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno obveščanje in informiranje
Sklep in odločba o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro - Bohinjska Češnjica (Številka 4/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 11.06.2009
Začetek veljavnosti: 24.06.2009
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep in odločba o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro - Bohinjska Bistrica (Številka 4/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 11.06.2009
Začetek veljavnosti: 24.06.2009
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep in odločba o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro - Gorjuše (Številka 4/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 11.06.2009
Začetek veljavnosti: 24.06.2009
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep in odločba o pridobitvi statusa naravnega vodnega javnega dobra - priobalna območja Bohinjskega jezera (Številka 4/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 11.06.2009
Začetek veljavnosti: 24.06.2009
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro