Številka 6/2009

2. 10. 2009 1234
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2009 - II (Številka 6/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.09.2009
Začetek veljavnosti: 03.10.2009
Konec veljavnosti: 31.12.2009
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo na območju Občine Bohinj (Številka 6/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.09.2009
Začetek veljavnosti: 17.10.2009
Konec veljavnosti: 20.03.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prispevki