Številka 10/2008

30. 12. 2008 1083
Odlok o proračunu Občine Bohinj za leto 2009 (Številka 10/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.12.2008
Začetek veljavnosti: 31.12.2008
Konec veljavnosti: 31.12.2009
Sklep o obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti in plačilu rezervacij v organizacijski enoti vrtec (Številka 10/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.12.2008
Začetek veljavnosti: 31.12.2008
Konec veljavnosti: 05.12.2020
Sklep o določitvi vrednosti točke občinske takse v Občini Bohinj za leto 2009 (Številka 10/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.12.2008
Začetek veljavnosti: 31.12.2008
Konec veljavnosti: 31.12.2009
Sklep o določitvi cen za leto 2009 (Številka 10/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.12.2008
Začetek veljavnosti: 01.01.2009
Konec veljavnosti: 31.12.2009