Sklep določitvi največjega števila dovoljenj in višini letne takse za avto-taksi prevoze v Občini Bohinj za leto 2009

Predpisi, na katere predpis vpliva