Številka 9/2010

30. 12. 2010 1156
Odlok o proračunu Občine Bohinj za leto 2011 (Številka 9/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.12.2010
Začetek veljavnosti: 31.12.2010
Konec veljavnosti: 31.12.2011
Sklep o spremembi Sklepa o obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti in plačilu rezervaciji v organizacijski enoti (Številka 9/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.12.2010
Začetek veljavnosti: 31.12.2010
Konec veljavnosti: 05.12.2020
Sklep o določitvi vrednosti točke občinske takse v Občini Bohinj za leto 2011 (Številka 9/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.12.2010
Začetek veljavnosti: 31.12.2010
Konec veljavnosti: 31.12.2011
Sklep o določitvi cen za leto 2011 (Številka 9/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.12.2010
Začetek veljavnosti: 01.01.2011
Konec veljavnosti: 31.12.2011