Sklep o spremembi Sklepa o obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti in plačilu rezervaciji v organizacijski enoti

Predpisi, na katere predpis vpliva