Številka 2/2011

4. 3. 2011 1311
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve proračuna 2011 za sanacijo škode po naravnih nesrečah (Številka 2/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.02.2011
Začetek veljavnosti: 19.03.2011
Konec veljavnosti: 23.03.2013
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalni turistični vodniški službi v Občini Bohinj (Številka 2/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.02.2011
Začetek veljavnosti: 05.03.2011
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gostinstvo in turizem
Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bohinj (Številka 2/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.02.2011
Začetek veljavnosti: 19.03.2011
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Kultura in umetnost
Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Bohinjsko Bistrico (Številka 2/2011)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 25.02.2011
Začetek veljavnosti: 05.03.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)
Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Bohinj (Številka 2/2011)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 25.02.2011
Začetek veljavnosti: 05.03.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)
Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za turistično središče Ribčev Laz (Številka 2/2011)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 17.02.2011
Začetek veljavnosti: 04.03.2011
Tip objave: Drugo
Vsebina: Javne razgrnitve, Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Popravek Sklepa o obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti in plačilu rezervacij v organizacijski enoti Vrtec (Številka 2/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Drugo
Datum sprejetja: 17.02.2011
Začetek veljavnosti: 04.03.2011
Konec veljavnosti: 05.12.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Predšolska vzgoja