Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve proračuna 2011 za sanacijo škode po naravnih nesrečah

Predpisi, na katere predpis vpliva