Številka 9/2017

29. 12. 2017 1495
Odlok o proračunu Občine Bohinj za leto 2018 (Številka 9/2017)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.12.2017
Začetek veljavnosti: 30.12.2017
Konec veljavnosti: 31.12.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve proračuna Občine Bohinj ze leto 2018 za sanacijo škode po naravnih nesrečah (Številka 9/2017)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.12.2017
Začetek veljavnosti: 30.12.2017
Konec veljavnosti: 30.06.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Bohinj za leto 2018 (Številka 9/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.12.2017
Začetek veljavnosti: 30.12.2017
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o določitvi vrednosti točke občinske takse v Občini Bohinj za leto 2018 (Številka 9/2017)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.12.2017
Začetek veljavnosti: 30.12.2017
Konec veljavnosti: 02.02.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Takse
Sklep o določitvi cen za leto 2018 (Številka 9/2017)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.12.2017
Začetek veljavnosti: 01.01.2018
Konec veljavnosti: 02.02.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo