Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve proračuna Občine Bohinj ze leto 2018 za sanacijo škode po naravnih nesrečah

Predpisi, na katere predpis vpliva