Številka 10/2023

10. 10. 2023 119
Rebalans I proračuna Občine Bohinj za leto 2023 (Številka 10/2023)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.09.2023
Začetek veljavnosti: 11.10.2023
Konec veljavnosti: 31.12.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve proračuna Občine Bohinj za sanacijo škode po naravnih nesrečah (Številka 10/2023)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.09.2023
Začetek veljavnosti: 11.10.2023
Konec veljavnosti: 31.12.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Bohinj (Številka 10/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.09.2023
Začetek veljavnosti: 25.10.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinska uprava