Številka 1/2009

6. 3. 2009 1580
Odlok o javnem glasilu Občine Bohinj (Številka 1/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.02.2009
Začetek veljavnosti: 21.03.2009
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinsko glasilo
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o postavljanju turistične signalizacije, reklamnih objektov in nameščanju neprometnih oznak (Številka 1/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.02.2009
Začetek veljavnosti: 21.03.2009
Tip objave: Odlok
Vsebina: Javno obveščanje in informiranje
Odlok o spremembah odloka o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera (Številka 1/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.02.2009
Začetek veljavnosti: 21.03.2009
Konec veljavnosti: 22.02.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Odlok o koriščenju sredstev proračunske rezerve za leto 2009 za sanacijo plazu Kuharica (Številka 1/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.02.2009
Začetek veljavnosti: 07.03.2009
Konec veljavnosti: 01.07.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro (Številka 1/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.02.2009
Začetek veljavnosti: 07.03.2009
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro