Številka 3/2018

29. 6. 2018 1660
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2018-II (Številka 3/2018)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.06.2018
Začetek veljavnosti: 30.06.2018
Konec veljavnosti: 27.04.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve proračuna Občine Bohinj ze leto 2018 za sanacijo škode po naravnih nesrečah (Številka 3/2018)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.06.2018
Začetek veljavnosti: 30.06.2018
Konec veljavnosti: 11.04.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Odlok o turistični taksi v občini Bohinj (Številka 3/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.06.2018
Začetek veljavnosti: 14.07.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Takse
Odlok o določitvi takse za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe prostora v občini Bohinj (Številka 3/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.06.2018
Začetek veljavnosti: 30.06.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Takse
Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Bohinj (Številka 3/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.06.2018
Začetek veljavnosti: 30.06.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Lokacijska preveritev (LP)
Popravek sklepa o določitvi javnih parkirnih površin, višini parkirnin in letnih dovolilnic (Številka 3/2018)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.06.2018
Začetek veljavnosti: 29.06.2018
Konec veljavnosti: 27.04.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Promet in zveze