Številka 6/2014

3. 10. 2014 1224
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve proračuna 2014 za sanacijo škode po naravnih nesrečah (Številka 6/2014)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.09.2014
Začetek veljavnosti: 04.10.2014
Konec veljavnosti: 30.12.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2014-II (Številka 6/2014)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.09.2014
Začetek veljavnosti: 04.10.2014
Konec veljavnosti: 31.12.2014
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine