Popravek Sklepa o obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti in plačilu rezervacij v organizacijski enoti Vrtec

Predpisi, na katere predpis vpliva