Številka 9/2020

4. 12. 2020 810
Odlok o spremembi Odloka o prispevku za novorojence v Občini Bohinj (Številka 9/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 12.11.2020
Začetek veljavnosti: 01.01.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prispevki
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (Številka 9/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 12.11.2020
Začetek veljavnosti: 05.12.2020
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Predšolska vzgoja
Sklep o obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v organizacijski enoti vrtec (Številka 9/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 12.11.2020
Začetek veljavnosti: 05.12.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci