Odlok o spremembi Odloka o prispevku za novorojence v Občini Bohinj

Predpisi, na katere predpis vpliva

Predpisi, ki so podlaga za sprejem