Številka 3/2005

3. 6. 2005 1176
Sklep o obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v organizacijski enoti vrtec (Številka 3/2005)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 11.05.2005
Začetek veljavnosti: 11.05.2005
Konec veljavnosti: 31.12.2008
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci, Predšolska vzgoja
Obvezna razlaga določil Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Bohinj, (UVG št. 6/89, UL RS, 45/98, UVOB, št. 3/99, 7/99, 2/00, 6/0, 17/00) (Številka 3/2005)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 11.05.2005
Začetek veljavnosti: 03.06.2005
Tip objave: Drugo
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)