Številka 7/2015

4. 12. 2015 1160
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2015-II (Številka 7/2015)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.11.2015
Začetek veljavnosti: 05.12.2015
Konec veljavnosti: 31.12.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o spremembi sklepa o obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v organizacijski enoti vrtec (Številka 7/2015)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.11.2015
Začetek veljavnosti: 19.12.2015
Konec veljavnosti: 05.12.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci, Predšolska vzgoja
Sklep o določitvi vrednosti točke občinske takse v Občini Bohinj za leto 2016 (Številka 7/2015)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.11.2015
Začetek veljavnosti: 05.12.2015
Konec veljavnosti: 31.12.2016
Tip objave: Sklep
Vsebina: Takse
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj za leto 2016 (Številka 7/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.11.2015
Začetek veljavnosti: 05.12.2015
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča