Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za turistično središče Ribčev Laz

Predpisi, na katere predpis vpliva