Številka 7/2012

7. 9. 2012 902
Strokovna stališča do pripomb in predlogov javnosti k tretjim(3) spremembam in dopolnitvam prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za Bohinjsko Bistrico in k okoljskemu poročilu (Številka 7/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 07.09.2012
Začetek veljavnosti: 07.09.2012
Tip objave: Drugo
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)
Sklep strokovna stališča do pripomb in predlogov javnosti k tretjim (3) spremembam in dopolnitvam prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za Bohinjsko Bistrico in k okoljskemu poročilu (Številka 7/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 07.09.2012
Začetek veljavnosti: 07.09.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)