Strokovna stališča do pripomb in predlogov javnosti k tretjim(3) spremembam in dopolnitvam prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za Bohinjsko Bistrico in k okoljskemu poročilu

Predpisi, na katere predpis vpliva