Tehnični popravek Odloka o (2) spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za Bohinjsko Bistrico

Predpisi, na katere predpis vpliva