Sklep o pripravi (2) sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za Bohinjsko Bistrico

Predpisi, na katere predpis vpliva