Številka 1/2011

4. 2. 2011 1067
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Lokalne turistične organizacije za območje Občine Bohinj (Številka 1/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.01.2011
Začetek veljavnosti: 05.02.2011
Konec veljavnosti: 20.05.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Kulturni, turistični in športni zavodi
Tehnični popravek Odloka o (2) spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za Bohinjsko Bistrico (Številka 1/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.01.2011
Začetek veljavnosti: 05.02.2011
Tip objave: Drugo
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)