Javno naznanilo o javni razgrnitvi (3) sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za Bohinjsko Bistrico ter okoljskega poročila za dopolnjen osnutek "Odloka o spremembah in dopolnitvah Prostorsko ureditvenih pogojev za Bohinjsko Bistrico"

Predpisi, na katere predpis vpliva