Odlok o (2) spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za Bohinjsko Bistrico

Predpisi, na katere predpis vpliva