3. redna seja Občinskega sveta - 23.12.2010

752
Seja je potekala dne 23.12.2010

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o proračunu Občine Bohinj za leto 2011 (Številka 9/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.12.2010
Začetek veljavnosti: 31.12.2010
Konec veljavnosti: 31.12.2011
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica (Številka 9/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.12.2010
Začetek veljavnosti: 14.01.2011
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Sklep o spremembi Sklepa o obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti in plačilu rezervaciji v organizacijski enoti (Številka 9/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.12.2010
Začetek veljavnosti: 31.12.2010
Konec veljavnosti: 05.12.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Predšolska vzgoja
Sklep o določitvi vrednosti točke občinske takse v Občini Bohinj za leto 2011 (Številka 9/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.12.2010
Začetek veljavnosti: 31.12.2010
Konec veljavnosti: 03.12.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Takse
Sklep o določitvi največjega števila dovoljenj in višini letne takse za avto-taksi prevoze v Občini Bohinj za leto 2011 (Številka 9/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.12.2010
Začetek veljavnosti: 31.12.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Takse
Sklep o določitvi cen za leto 2011 (Številka 9/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.12.2010
Začetek veljavnosti: 01.01.2011
Konec veljavnosti: 31.12.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo