Sklep o določitvi vrednosti točke občinske takse v Občini Bohinj za leto 2011

Predpisi, na katere predpis vpliva

Predpisi, ki so podlaga za sprejem