Sklep o določitvi vrednosti točke občinske takse v občini Bohinj

Predpisi, na katere predpis vpliva