Sklep o določitvi vrednosti točke občinske takse v občini Bohinj

Predpisi, na katere predpis vpliva

Predpisi, ki so podlaga za sprejem