2. redna seja Občinskega sveta

1216
Seja je potekala dne 17.01.2019 ob 17.00

Videoposnetek

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o spremembi Odloka o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav na Kobli, Voglu, Senožetih v Srednji vasi, Goreljku in Rudnem polju (Številka 1/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.01.2019
Začetek veljavnosti: 02.02.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Sklep o določitvi cen (Številka 1/2019)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.01.2019
Začetek veljavnosti: 02.02.2019
Konec veljavnosti: 06.07.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Bohinj za leto 2019 (Številka 1/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.01.2019
Začetek veljavnosti: 02.02.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o določitvi vrednosti točke občinske takse v občini Bohinj (Številka 1/2019)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.01.2019
Začetek veljavnosti: 02.02.2019
Konec veljavnosti: 07.12.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Takse