Številka 1/2019

1. 2. 2019 1006
Odlok o spremembi Odloka o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav na Kobli, Voglu, Senožetih v Srednji vasi, Goreljku in Rudnem polju (Številka 1/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.01.2019
Začetek veljavnosti: 02.02.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Sklep o določitvi cen (Številka 1/2019)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.01.2019
Začetek veljavnosti: 02.02.2019
Konec veljavnosti: 06.07.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Bohinj za leto 2019 (Številka 1/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.01.2019
Začetek veljavnosti: 02.02.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o določitvi vrednosti točke občinske takse v občini Bohinj (Številka 1/2019)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.01.2019
Začetek veljavnosti: 02.02.2019
Konec veljavnosti: 07.12.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Takse
Sklep o potrditvi mandata (Številka 1/2019)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 07.01.2019
Začetek veljavnosti: 07.01.2019
Konec veljavnosti: 24.11.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja