Številka 1/2008

11. 1. 2008 1366
Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Bohinj (Številka 1/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.07.2007
Začetek veljavnosti: 31.01.2008
Konec veljavnosti: 16.10.2015
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribištvo
Dopolnitev Statuta Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma (Številka 1/2008)
Status: Veljavno
Organ: Svet krajevne skupnosti
Datum sprejetja: 27.11.2007
Začetek veljavnosti: 28.11.2007
Tip objave: Statut
Vsebina: Kulturni, turistični in športni zavodi
Sklep o določitvi vrednosti točke občinske takse v Občini Bohinj za leto 2008 (Številka 1/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.12.2007
Začetek veljavnosti: 26.01.2008
Konec veljavnosti: 31.12.2008
Tip objave: Sklep
Vsebina: Takse
Sklep o uskladitvi cen za leto 2008 (Številka 1/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 21.12.2007
Začetek veljavnosti: 01.01.2008
Konec veljavnosti: 31.12.2008
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo