Sklep o določitvi vrednosti točke občinske takse v občini Bohinj za leto 2024

Predpisi, na katere predpis vpliva