Številka 9/2012

7. 12. 2012 1114
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za turistično središče Ribčev Laz (Številka 9/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.11.2012
Začetek veljavnosti: 22.12.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro (Številka 9/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.11.2012
Začetek veljavnosti: 08.12.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o ugotovitvi javnega interesa gradnje širokopasovnega omrežja v naselju Stara Fužina (Številka 9/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.11.2012
Začetek veljavnosti: 08.12.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Telekomunikacije
Sklep o določitvi vrednosti točke občinske takse v Občini Bohinj za leto 2013 (Številka 9/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.11.2012
Začetek veljavnosti: 08.12.2012
Konec veljavnosti: 25.12.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Takse
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj za leto 2013 (Številka 9/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.11.2012
Začetek veljavnosti: 08.12.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča