Sklep o določitvi vrednosti točke občinske takse v občini Bohinj za leto 2022

Predpisi, na katere predpis vpliva

Predpisi, ki so podlaga za sprejem