Številka 9/2021

3. 12. 2021 206
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu EUP RL-12 – Ob Jezernici (Številka 9/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.10.2021
Začetek veljavnosti: 18.12.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Pravilnik o povračilu stroškov prevoza otrok s posebnimi potrebami v Občini Bohinj (Številka 9/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.11.2021
Začetek veljavnosti: 04.12.2021
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila
Sklep o določitvi vrednosti točke občinske takse v občini Bohinj za leto 2022 (Številka 9/2021)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.11.2021
Začetek veljavnosti: 04.12.2021
Konec veljavnosti: 08.11.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Takse