Sklep o določitvi vrednosti točke občinske takse v Občini Bohinj za leto 2009

Predpisi, na katere predpis vpliva